עדכון טבלאות שכר לשנת 2012

להלן טבלאות השכר המעודכנות ועדכון ערך יום הבראה לענף לאחר פרסום צו ההרחבה של ההסכם של 20 יולי 2011.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות