פורסם היום ברשומות: תקנות מס הכנסה בדבר פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם הקורונה - בוני הארץ : בוני הארץ
פורסם היום ברשומות: תקנות מס הכנסה בדבר פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם הקורונה

בעקבות פעילות התאחדות הקבלנים בוני הארץ פורסמו היום תקנות הפחת המואץ ברשומות ולכן נכנסו לתוקף התיקונים שאושרו.

 

התקנות קובעות כי לגבי ציוד שנרכש בין  ה-1 לספטמבר 2020 עד 30 ביוני 2021 יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת עפ"י דין, כאשר ישנה חלוקה לתקופות לעניין הענפים השונים.

 

מצ"ב התקנות כפי שפורסמו היום:

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) הוראת שעה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות