סקירה כלכלית של ענף הבנייה – דצמבר 2019 - בוני הארץ : בוני הארץ
סקירה כלכלית של ענף הבנייה – דצמבר 2019

תמצית ומגמות מרכזיות

  • התחלות הבניה למגורים (עמ' 2) – על בסיס שיווקי הקרקע בעבר, מגמת התחלות הבניה והיקף ההיתרים במחצית 2019 ניתן להעריך כי שנת 2019 תסתיים עם כ-55,000 התחלות בניה.
  • התחלות בניה בהתחדשות עירונית (עמ' 3) –המחצית הראשונה של 2019 משקפת לשנה כולה 9,500 יח"ד בדומה ל-2018. אי הודאות סביב תמ"א 38 במחצית השניה של 2019 עלולה להקטין מספר זה.
  • גמר הבניה למגורים (עמ' 3) –מגמת עליה כללית הנגזרת מהתחלות הבניה לפני 3 שנים, עם צפי לכ-55,000 יח"ד ב-2019 כולה.
  • כלל עסקאות הדיור (עמ' 4) – 9,100 עסקאות בחודש או כ- 109,000  בשנה  – 10% יותר מאשר בשנת 2018
  • מכירת דירות חדשות (עמ' 4) – כ-3,200 דירות בחודש בחודשים ינו'-אוג' – עליה של 32% לעומת אותה תקופה ב-2018.  מתוכן, כ-2,000 עסקאות בחודש בשוק החופשי  – עליה של 16% לעומת 2018.  שיעור עסקאות מחיר למשתכן במגמת עליה.
  • מחיר למשתכן (עמ' 5) – 68,700 (37%) זכו בהגרלה. מבין הזוכים, 27,900 (40% מהזוכים שהם 15% מהנרשמים)  רכשו דירות בפועל.
  • משכנתאות וריבית (עמ' 5) – מגמת ירידה בחודשיים האחרונים אבל ההיקפים גבוהים של 5.7 – 6 מיליארדי ₪. ריבית המשכנתאות ירדה לרמתה הנמוכה ביותר בארבע השנים האחרונות.
  • מדד מחירי הדירות של למ"ס (עמ' 6) – עליות כמעט בכל חודשי 2019 עד ספטמבר. קצב שנתי של כ-3.5% לשנת 2019 כולה. העליות של החודשים האחרונים נובעות בעיקר מעליות במחוזות ירושלים והמרכז.
  • התחלות בניה שלא למגורים (עמ' 8) – היקפי הבניה שלא למגורים (מבנים בלבד – ללא תשתיות) עד אמצע שנת 2019 דומים לאלו של 2018 עם ירידות ניכרות בהתחלות בניית משרדים ועליות בבניית מבני תעשייה. הבניה של מבני ציבור למיניהם נמוכה ב-12% מנתוני שנת 2018.
  • מדדי תשומות (עמ' 9) – מדד התשומות בבניה למגורים ומדד תשומות הבניה למשרדים ומסחר כמעט אינם משתנים מאז פבר' 2019. . במדד הסלילה והגישור נרשמות בחודשים האחרונים ירידות של 0.2%. כל המדדים מושפעים מהמשך ירידת מחירי הברזל ומדד הסלילה יורד גם בשל הירידה בסעיף שכבות אספלטיות.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות