נשיא התאחדות בוני הארץ מדווח: פעילותנו הביאה לחיסכון של 2.5% מעלות שכר העובדים הפלשתינים בענף - בוני הארץ : בוני הארץ
נשיא התאחדות בוני הארץ מדווח: פעילותנו הביאה לחיסכון של 2.5% מעלות שכר העובדים הפלשתינים בענף

נשיא התאחדות בוני הארץ, רוני בריק מסר כי ההתאחדות פעלה משך שנים כדי להפחית את עלות העסקת העובדים הפלשתינים והביאה לחיסכון של 2.5% מעלות שכר העובדים הפלשתינים בענף.

בימים אלו הפיץ אגף מדורי התשלומים עדכון אודות ביטול הפרשת המעסיקים של 2.5% משכר העובד הפלסטיני כנגד תשלום ימי מחלה, ובמקביל מעבר לשיטת צבירה וניצול של ימי מחלה על פי חוק ימי מחלה וההסכם הקיבוצי בענף הבנייה. כמו כן התבקשו המעסיקים לדווח במהלך דיווחי שכר של חודש ינואר 2019 את יתרת ימי המחלה העומדת לזכות העובד.

לצורך חישוב יתרת ימי המחלה הופץ לכל מעסיק מידע אודות מספר חודשי עבודה של כל עובד אצל המעסיק הנוכחי, וכן ימי המחלה ששולמו לעובדים אלו.

אנו סבורים כי מידע זה איננו מאפשר תמונה מדויקת של יתרת ימי המחלה, אולם בשל היעדר מידע זה נבנה מודל האומד את יתרת ימי המחלה על בסיס

נתונים המצויים אצל המעסיקים, בנוסף למידע שהועבר על ידי מדור התשלומים. נתונים אלו הינם וותק ענפי של העובד וחלקיות משרה.

בעקבות פניות רבות של קבלנים ומנהלי הארגונים, הוכנה בהתאחדות טבלת חישוב של יתרת ימי המחלה לכל עובד על בסיס מספר הנחות יסוד.

את הטבלה ניתן יהיה לקבל בארגוני הקבלנים המקומיים ברחבי הארץ החל מיום ראשון הקרוב ה-3 בפברואר 2019. 

הקבלנים נדרשים למלא עבור כל עובד את הנתונים הבאים:

  • וותק ענפי כפי שמופיע בתלוש שכר אחרון.
  • חלקיות משרה כפי שמופיע בתלוש השכר.
  • חודשי עבודה אצל המעסיק כפי שהתקבל ממדור התשלומים.
  • מספר ימי מחלה ששולמו לעובד על בסיס המידע שהועבר על ידי מדור התשלומים.

בתום ההזנה הגיליון מחשב אוטומטי את יתרת ימי מחלה שיש לדווח לכל עובד.

כאמור – לצורך קבלת הטבלה יש לפנות למנהלי הארגונים המקומיים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות