מטה הבטיחות הענפי וההתאחדות ממשיכים לפעול להתאמות מתבקשות ברגולציה בעקבות מגפת הקורונה - בוני הארץ : בוני הארץ
מטה הבטיחות הענפי וההתאחדות ממשיכים לפעול להתאמות מתבקשות ברגולציה בעקבות מגפת הקורונה

שלום לכולם,

מטה הבטיחות בשיתוף עם התאחדות הקבלנים בוני הארץ פועל מול מנהל הבטיחות במשרד העבודה בימים אלו לביצוע התאמות לרגולציה הקיימת בענף, עקב מגפת הקורונה השוררת בימים אלו.

חשוב לציין כי הנושאים המוצגים הם לידיעה בלבד ולא התקבל עבורם עד כה אישור רשמי על ידי מנהל הבטיחות ועל כן מבקשים אנו מכם לפעול על פי ההנחיות הרשמיות.

 1. לאור מצב החירום שנכפה עלינו עקב מגפת הקורונה, ובהמשך לבירורים שקיימנו עם מבצעי עבודות בניה, המצביעים על שיעור היעדרות הולך וגדל של בעלי תפקידים, הננו מעבירים בזאת את הבקשה להתאמות רגולציה אלו:

מנהלי עבודה

ביקשנו ממנהל הבטיחות לאפשר למבצעי עבודות בניה למנות במינוי זמני את בעלי התפקידים אלה לתפקיד מנהלי עבודה:

 • ממונים על הבטיחות;
 • מהנדסי ביצוע;
 • מנהלי פרויקט;
 • מבצעי העבודות עצמם

נדגיש כי תקנות הבטיחות בעבודות בניה מקנות למפקח העבודה הראשי את הסמכויות הנדרשות לקבוע קביעות אלו.
עוד נציע כי דבר המינוי הזמני יתועד באמצעות טופס שיפורסם על ידי מנהל הבטיחות, ובו והתניות לביצוע המינויים הנ"ל. הטופס ייחתם על ידי מבצעי הבניה הממנים את מנהל העבודה הזמני ויוצמד לפנקס הכללי של אתר הבניה. המינוי הזמני כאמור, יבוטל על ידי מנהל הבטיחות מיד עם סיום מצב החירום.

עוזר בטיחות

ביקשנו ממנהל הבטיחות לאפשר למבצע הבניה למנות לתפקיד עוזר בטיחות את בעלי התפקידים האלה:

 • ממונים על הבטיחות;
 • הנדסאי בנין;
 • מנהלי עבודה (במקרים ייחודיים).

 

ביקורי פיקוח – מיקוד בביקורי הדרכה ותמיכה מקצועית

 • הצענו למנהל הבטיחות להפנות את משאבי הפיקוח למשימות הדרכה, סיוע ותמיכה מקצועית לאתרי בניה.
 • להערכתנו, מיקוד בסיוע ישפר מאוד את רמת הבטיחות ויחזק את רוח הסולידריות והערבות ההדדית שכה נדרשות בימים קשים אלה.

יש לזכור כי המחוקק קבע לשרות הפיקוח שני תפקידים – גם לפקח וגם להדריך (חוק ארגון הפיקוח על העבודה – תקנה 1, תקנת משנה 2). זה הזמן להדגיש את תפקיד ההדרכה והתמיכה המקצועית.

 

בקשה לדחייה בהחלת תקנות הפיגומים החדשות

 • בעקבות מצב החירום החדש באירופה חברות בניה אינן מצליחות לרכוש פיגומים בעלי תקן אירופאי, גרמני, איטלקי ו/או אחר, המפעלים אינם מייצרים ואינם משווקים את הפיגומים המבוקשים, בנוסף שבתקופה זאת גם לא קיים ולא פועלים לממש תקן ישראלי מה שאומר שהמצב מסובך יותר.
 • ההוראות החלות היום מגבילים שימוש בשיטות ובפיגומים הישנים וזאת עד לסוף יוני ועד גובה של 30 מ' בלבד, שאינו מספיק לבניין גבוה רגיל שלא לדבר על כזה שהוגדר רב קומות כפי המוגדר בחוק.
 • למרות שרכישת הפיגומים מהווה נזק כספי גדול ומיידי, המצב החדש שנוצר באי יכולת רכישת ציוד אחר בעקבות מצב החירום בעולם ובאירופה בפרט, מביא את החברה למצב חדש שאינו בשליטתה ועלול לגרום לחברה איחורים במסירות הדירות ונזקים כבדים, למרות שהיא מבקשת לרכוש ציוד יקר יותר שאינו בנמצא בתקופת חירום זו.
 • לאור המצב כאמור נדרש להאריך את מועד כניסת התקנות החדשות בנושא הפיגומים, לפחות בשנה ולעלות את הגובה המותר ל -35מ' ואולי אפילו ל-40 מ'  וזאת עד התבהרות במצב החירום הקיים היום בארץ ובעולם.

בברכה,

מהנדס מתי רביבי, מטה הבטיחות של ענף הבניה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות