מידע חשוב ועדכני להיום לקבלנים חברי ההתאחדות לתקופת המאבק בקורונה - בוני הארץ : בוני הארץ
מידע חשוב ועדכני להיום לקבלנים חברי ההתאחדות לתקופת המאבק בקורונה

 
חברי וחברות התאחדות הקבלנים בוני הארץ – בעמוד זה תוכלו להתעדכן באירועים המשפיעים על פעילות בענף בתקופת משבר הקורונה. נמשיך לעדכן ככל שהמשבר יימשך.

לרשימת הדרכים לפנייה אלינו לסיוע או להצטרפות להתאחדות: לחצו כאן

02.4.20

18:30 – הביטולים שנשלחו לקבלנים מתייחסים לביטול ההיתר הרגיל שהיה לעובדים לפני קבלת היתר הלינה. מאוחר יותר תישלח אליהם הודעה על המרת אותם ההיתרים להיתרי לינה לעובדים.

01.4.20

12:00 – משרד העבודה והרווחה פרסם החלטה על הארכה אוטומטית של חודשיים לתוקף אישור לבעלי מקצוע מתחומי שונים שרישיון העבודה שלהם פג או עומד לפוג: בודק אגורני צריך, בודק כלי לחץ, בודק מעליות, בודק אביזרי ומכונות הרמה, בודק דרגנועים, בודק פנים מפעלי לאביזרי הרמה. לעובדים: עובד בגובה, מדריך עבודה בגובה, גולש בניין, מטפס תרנים, מנהל טיפוס תרנים וגלישה, מכין עבודות לניהול בטיחות, אתת, עגורנאי מוסמך, ממונה בטיחות, ותסקירי בדיקות רפואיות תעסוקתיות שונות. לקריאה מלאה של הפרטים לחצו כאן

01.4.20 

21:30 – נפתחה קרן ייעודית לעסקים לסיוע בקושי התזרימי שנוצר בעקבות נגיף הקורונה. לפרטים לחץ כאן

15:30 – משרד הבינוי והשיכון פרסם הוראת שעה: הקפאת קנסות בחוזים של קבלני הפיתוח, בגין אי עמידה באבני דרך של החוזה. לצפייה לחץ כאן 

09:23 – אנו שבים ומעדכנים כי בעקבות פעילות אינטנסיבית של ההתאחדות מול חברת החשמל, החברה מאפשרת קבלת טופס 4 פיזי שיושאר בכניסה לאתר או באי-מייל. לקריאת ההחלטה לחצו כאן

31.3.20

19:00 – אנו שבים וקוראים לחברינו וכלל קבלני ישראל לשמור על כללי הבטיחות בעבודה והכללים שנועדו להגן על חיי העובדים באתרים. כללים אלה עודכנו היום. לקריאת הכללים לחצו כאן

30.3.20

14:00 – לאחר עבודה מאומצת של ההתאחדות מול נתיבי ישראל, הודיעה הנהלת נתיבי ישראל על מהלך של כמליארד של שבו היא היא תשחרר ערבויות של קבלנים, תאיץ פרויקטים ותקדים תשלומים לקבלנים, ולצידו על תוכנית רב שנתית של 5 מיליארד שקל. לקריאת ההודעה לחצו כאן

29.3.20

21:10: פורסמה טיוטת תכנית תמיכה ישירה של ממשלת ישראל לסיוע חירום לעסקים ולעצמאים, בעקבות משבר הקורונה אשר פותחה על ידי חבר הכנסת ניר ברקת. במטרה לסייע לעסקים ועצמאים באמצעות אשראי שחציו הופך למענק עפ"י קריטריונים מוגדרים מראש ולאפשר חזרה לפעילות עסקית מהירה בסיום המשבר, עם מינימום פשיטות רגל, פירוקים, ומקסימום יכולת קליטה מחדש של עובדים. על פי על פי התכנית, זכאים לתמיכה ישירה (בתקופת הקורונה) יהיו: עסקים ועצמאים עם ירידה של יותר מ-50% בהכנסות (עפ"י דוחות מע"מ בהשוואה בין תקופת "הקורונה" לתקופה הרלוונטית ב-2019). לגבי עסק ועצמאי הפעיל פחות משנה יחולו הכללים בהתאם למאפיינים של עסקים דומים. מדובר בשיטת התמיכה הישירה: אשראי בערבות מדינה של כ-25% מהמחזור אשתקד והמרת חצי מהאשראי למענק (12.5% מהמחזור אשתקד).

20:00 – פורסמו שורת הקלות למעסיקים בנושאים: תשלומי מיסים, רשויות מקומיות, חשמל ומים, מימון ואשראי והוצאת עובדים לחל"ת: לפרטים לחצו כאן

10:00 – משרד המשפטים פרסם תזכיר חוק הארכת תקופות לפי דין. על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל, התזכיר קובע הוראת שעה שתכליתה הארכת כהונות של בעלי תפקידים המתמנים מכוח חוק וכן הארכה של תקופות הסמכה מכוח דין, בתקופה קצרה ומוגבלת, תוך מתן אפשרות לגורם הממנה או לגורם המסמיך לקבוע, כי כהונתו של בעל תפקיד מסוים, או הסמכה של אדם מסוים לא תוארך. כן קובע תזכיר החוק, הוראת שעה שתכליתה הארכה רוחבית של תוקף אישורים רגולטוריים שעתידים לפקוע בתקופה הקרובה ודחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי. לקריאת ההוראה לחצו כאן

26.3.20

10:30 – הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון מפרסם נייר עמדה ובו נקבע כי רוכשי דירה חדשה יכולים לבצע תשלומים ללא הגעה פיזית לבנק. נייר העמדה מפרט את התנאים הטכנולוגיים לביצוע הרכישה ללא נוכחות פיזית. עמדת הממונה מאפשרת לבנקים להקל על מגבלות הנוכחות כפי שמתחייבות מכוח חוק המכר.

10:20 – משרד השיכון פרסום הבוקר שורת הקלות לקבלני פיתוח שכוללת החלטות אלה:

– קבלנים לא יתבקשו להגיש ערבות במסגרת הצעת התקשרות.

– תינתן ארכה לקבלנים להחזר מקדמות שניתנו להם מהמשרד.

– המשרד יעבור לחישוב תשלום בחוזי הפיתוח במתכונת של חוזה "פאושל", כלומר מנגנון גבייה פשוט יותר על פי  סיום שלב ביצוע ולא על פי כתב כמויות.

10:10 – משרד השיכון מפרסם הבוקר הקלות בתחום התכנון שיכללו: שחרור ערבויות למתכננים הנמצאים בשלבי עבודה מתקדמת ויופחתו הערבויות הנדרשות ממתכננים נותני שירות למשרד. והקדמת מועדי התשלום למתכננים ביחס למועד שנקבע בחוזה המקורי. לפרטים לחץ כאן

10:05 – רשם הקבלנים ממשיך לפעול במתכונת שגרה ככל הניתן ויפעל באופן מקוון למתן רישום, סיווג וכדומה. חברי התאחדות הזקוקים לסיוע שנושאים הקשורים ברשת הקבלנים מוזמנים לפנות לרונן בוקר

050-4037282, [email protected].

25.3.20

17:40 – משרד הבינוי והשיכון פרסם החלטה על החרגת הגבלת מספר העובדים לשירותי ניהול ופיקוח על הבניה. ההחרגה כוללת גם ניהול ופיקוח על הבניה המתבצעים במטה חברת הבניה או התשתיות. לקריאת ההחלטה לחצו כאן

17:35 – הבהרת מנהל התכנון בעניין איסור עבודה של קהל גדול במקום סגור. על פי ההחלטה, במקום בו עוסקים בעבודות בנייה או תשתית שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור יוכל המעסיק להעסיק את כל העובדים – הכוונה למבנה סגור הינה למבנה שהותקנו בו 70% ממספר החלונות והדלתות.

17:20 – בעקבות פניות חברים, נדגיש כי אתר YNET פרסם שהשר לביטחון פנים, גלעד ארדן הורה למשטרה שלא  לאכוף את ההורה לבדוק חום לעובדים בכניסה לעבודה עד שתברר אם יש מספיק מדי חום במדינה.

12:00 רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 לפרטים לחצו כאן

08:00 – בעקבות פעילות של ההתאחדות, הממשלה אישרה תקנות לשעת חירום שבין השאר יאפשרו להאריך אוטומטית תוקף של היתרי בניה ולוותר על חלק מהאישורים הנדרשים לאישור גמר בניה. לצפייה לחץ כאן

24.3.20

21:30 – רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי היא דוחה את מועדי התשלום המגיעים לה. התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו על ידי רמ"י נדחו עד ל 27.4.2020. דחיית התשלומים תתבצע ללא תוספת ריבית והצמדה. ההחלטה על דחיית התשלומים התקבלה על רקע משבר הקורונה ורצונה של רשות מקרקעי ישראל להיות קשובה לצרכי המשק ולמצוקת היזמים והקבלנים. לפרטים נוספים לחצו כאן

14:20 – משרד הבינוי והשיכון הודיע: החרגת הגבלת מספר העובדים לשירותי ניהול ופיקוח על הבנייה (שלפיה אין צורך להפחית את מספר העובדים ל30%) כוללת גם את הניהול והפיקוח על הבנייה עצמה שמבוצעים במטה חברה העוסקת בבנייה ואו תשתיות. אבל הודעה זו אינה חלה על יתר פעולות החברה (לדוגמה, שיווק ומכירות). לקריאת ההחלטה המלאה לחצו כאן

13:50 – התאחדות הקבלנים בוני הארץ פרסמה "קול קורא" ליבואנים ויצרנים המספקים ציוד מגן אישי מפני קורונה עבור עובדיכם. לפני מספר דקות נשלח אליכם מייל עם ההצעות שאספנו עבורכם עד כה. קבלנים המעוניינים לרכוש את ציוד המגן, צרו קשר ישירות עם החברות המופיעות ברשימה והתקשרו איתם באופן ישיר.

13:00 – התאחדות הקבלנים בוני הארץ מעדכנת כי קבלן ישראלי שברשותו אישור קבלן חיוני, יכול להיכנס לשטחי איו"ש ולשוב מהם. ייתכנו מגבלות מקומיות בחלק מהישובים בכל הקשור לעבודתם של עובדים פלשתינאים. התאחדות הקבלנים בוני הארץ ממליצה לקבלנים לבדוק מראש עם הנהלות הישובים.

23.3.20

22:45 – שרת הבינוי והשיכון שלחה מכתב לקבלנים וליזמים הקורא לרכוש ולתמוך בתוצרת ישראלית. לקריאת המכתב לחצו כאן

19:00 – שר העבודה והרווחה אופיר אקוניס חתם על צו המאפשר להעסיק עובדים בשעות נוספות עד 14 שעות ביום ועד 90 שעות בשבוע. לקריאת הצו המלא לחצו כאן

12:00 – בענף הבניה עובדים על 100% (גם במטות). ביום 22.3.2020 אושרו תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. במסגרת התקנות הוחרג ענף הבניין מהמגבלה של עבודה בהיקף של 30% ממצבת העובדים ולענף בכללותו לרבות התעשיות הנלוות אושר לעבוד במצבת עובדים של 100% מהעובדים.

בעקבות שאלות שנשאלנו נעדכן כי גם מטות החברות יפעלו באופן מלא, כמובן תחת הנחיות משרד הבריאות תחת דאגה מרבית לבריאות העובדים במטה ובשטח. בקרוב אמור משרד השיכון לפרסם הבהרה בנושא. אנא עקבו אחרי הפרסומים.

10:40 – עדכונים מרשם הקבלנים:
1. קבלנים שעקב המצב המיוחד במשק נאלצים להפסיק את פעילותם רשאים להוציא את העובדים האחראים (עובדים שעל בסיסם ניתן הרשיון) לחל״ת, ללא צורך בדיווח פרטני לרשם הקבלנים. מודגש שחזרה לפעילות מחייבת סיום החל״ת וחזרת העובדים האחראים לעבודה סדירה.
2. קבלנים שקיבלו לאחרונה מכתבים מרשם הקבלנים עם מועדים קצובים, בהם נדרשו להמציא מסמכים ואסמכתאות, לא ישלל רשיונם נוכח המצב המיוחד ויקבעו מועדים חדשים להמצאת המסמכים והאסמכתאות.
3. נוכח התקנות לשעת חירום רשם הקבלנים עבר למתכונת עבודה מצומצמת. פניות לרשם יעשו דרך ממשק פניות ציבור שעלה לאתר רשם הקבלנים.

09:10 – פורסם נוהל פעילות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים בעת משבר הקורונה. לצפייה בנוהל לחצו כאן

22.3.20

20:10 – חל"ת לעובדים פלשתינאים – הבטל"א שמשלם המעסיק עבור עובדים אלה לא כולל רכיב דמי אבטלה, לפיכך העובדים פלשתינאים אינם זכאים לתשלום מהביטוח הלאומי בגין חל"ת. עבור עובדים אלה, על המעסיק יהייה לדווח רק את הימים שעבדו בפועל בחודש מרץ וביתר התקופה לדווח העדרות.

16:10 – לצפייה בקווים מנחים להסעת עובדים בענף הבנייה לחצו כאן

13:30 – רשות המסים דוחה בחודשיים את מועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה.

אלו המועדים החדשים להגשת הדוחות: דוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים יוגש עד יום חמישי 30.7.2020. דוח שנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים יוגש עד יום חמישי 30.7.2020. דוח שנתי במס הכנסה ליחידים שאינם חייבים בדוח מקוון יוגש עד יום שלישי 30.6.2020. בנוסף הודיעה רשות המסיים על צעדים נוספים להקלה על הציבור:

  • מתן ארכה לתוקפם של אישורי תיאומי מס של שנת 2019 עד לתשלום משכורת מאי 2020 ולא יאוחר מ-13.6.2020.
  • מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב-31.3.2020 עד ל-30.4.2020.
  • דחייה  עד ל- 20.4.2020 של מועד הגשת דוחות לשנת 2018 לכל מי שהייתה לו ארכה מרוכזת או בודדת להגשת דוח או הצהרת הון ליום 31.3.2020
  • דחיית מועד הדיווח והתשלום לעוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו חודשי עד 27.4.2020.
  • דחיית מועד הדיווח והתשלום לעסקים המדווחים למע"מ בדווח חד חודשי עד 26.3.2020.

10:05 – הנחיות לשעת חירום קובעות כי הגבלת שני נוסעים ברכב לא תחול על נסיעת עובד המועסק במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו.

09:00 – להלן רשימת הקלות בתשלומים שוטפים לעסקים שפורסמו על ידי משרד האוצר לתשלומים שניתן לדחות באם אושר:

מע"מ: למדווחים חד חודשי התשלום ניתן לדווח ולשלם עד ליום 26.3.20

למדווחים דו חודשי ניתן לדווח ולשלם עד ליום 27.4.20

מס הכנסה: מס הכנסה ניכויים ומקדמות ללא שינוי

ארנונה ומים: אושרה דחייה של התשלום ליום 1.5.2020

חשמל: ללא שינוי עם זאת יו"ר דירקטוריון חב' החשמל הודיע כי במהלך משבר הקורנה לא יבוצעו ניתוק חשמל לחייבים

 21.3.20

18:40 – שבוע טוב. בתגובה לחתימת הצו המגדיר את עסקים החיוניים למשק בתקופת המאבק בקורונה בערב שבת, מסר הערב נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו: "שמירה על המשכיות העבודה בהיקף המקסימאלי האפשרי בתקופה זו קריטית למשק. אנו מברכים על ההחלטה של ממשלת ישראל על ההגדרה של עסקים רבים כחיוניים כעת. העובדה שאנחנו, יחד עם כל ראשי נשיאות הארגונים העסקיים פעלנו יחד ומצאנו אוזן קשבת בממשלה, ושיחד עם התאחדות התעשיינים הצלחנו אף להבהיר לממשלה שיש לצרף את התעשיות של ענף הבניה לרשימת המפעלים החיוניים, תיתן אותותיה בהמשך. הפעילות בעסקים שהוגדרו חיוניים בכלל, ובענף הבניה ותשתיות בפרט, יקלו את יצאת המשק מהמשבר הנוכחי. אנחנו מודים לשרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון וצוות משרדה על העמידה לצד ענף הבניה והתשתיות והחוכמה להבין בזמן אמת עד כמה קריטית פעילותו דווקא עכשיו בזמן המשבר".

20.3.20

17:10 – בערב השבת נחתמה רשמית ההחלטה של ממשלת ישראל שקובעת מי יהיו תחומי הפעילות שיוגדרו חיוניים בתקופת משבר הקרונה ובהם ענף הבניה והתשתיות והתעשיות הנלוות של הענף. לפרטים ניתן לקרוא באתר משרד האוצר בלחיצה כאן

14:30 – מטה הבטיחות של ענף הבניה, בשיתוף עם התאחדות הקבלנים בוני הארץ, פועל מול מנהל הבטיחות במשרד העבודה בימים אלו לביצוע התאמות לרגולציה הקיימת בענף, עקב מגפת הקורונה השוררת בימים אלו. לרשימת הנושאים שבהם מטפלים המטה וההתאחדות לחצו כאן

14:00 – חברים יקרים, אנו שבים ומזכירים לכם כי לאור פעילות ההתאחדות קבעה הממשלה שיש להלין בתוך שטחי הקו הירוק את העובדים הפלשתינים בתנאים על פי כללים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון. מי מכם שמעוניין לשכן עובדים ולא מצא פתרון הולם, יכול למצוא ברשימת מקומות הלינה המוצעים לעובדים אלה שגיבש מטה התאחדות הקבלנים בוני הארץ. לפרטים על תנאי הלינה הנדרשים ורשימה של מקומות לינה מוצעים לחצו כאן

19.3.20

21:05 – משרד הבינוי והשיכון מודיע כי בעקבות מדיניות הממשלה, לאחר סגירת השערים מיו"ש היום,  לא תותר כניסת עובדים ביום ראשון בבוקר 22.3.2020. ויוטל סגר חד-צדדי על כלל שטחי הרשות הפלסטינית. תותר עבודת עובדים פלסטינים הנושאים היתרי עבודה תקפים בישראל, אשר המעסיק הגיש עבורם בקשה להיתר קורונה ושהם כבר בישראל, וזאת למשך חודשיים או עד שינוי המצב שחייב נקיטת צעד זה – המוקדם מבין השניים.

 לקריאת ההחלטה בעניין של של הממשלה לחצו כאן

14:45 – אנו מבהירים, כי כל העובדים מיו"ש שיכנסו יעברו היום במחסומים לא יוכלו לצאת ולחזור שוב בחודשיים הבאים. אם הם יצאו, לא יוכלו לחזור ולהיכנס לישראל משטחי הרשות.

14:30 – החברה להגנת הטבע מציעה אפשרות להלנת עובדים מיו"ש ברחבי הארץ בבתי ספר שדה: חרמון, גולן, אכזיב, אלון תבור, עין גדי, חצבה, הר הנגב, אילת. לפרטים: 03-6388616

14:30 – אנו שבים ומתריעים, כי משרד הבינוי והשיכון יקבל בקשות להיתר עבודה ולינה לעובדים מיו"ש עד לשעה 16:00 היום. לפרטים לחצו כאן

10:27 – בהמשך לפניות על מעצרי פועלים של מג"ב באיזור ירושלים – המנהל האזרחי עדכן את מג"ב והמשטרה בדבר ביטול הצורך בהצגת ההיתר.

בהמשך לפניות אודות לאי הכנסת עובדים מעל גיל 50 בחלק מהמעברים – המנהל מעדכן שוב את המעברים כי הכניסה אכן מותרת

10:20 – אנו מבקשים להדגיש – כי היום (ה' 19.3) הוא היום האחרון בו יוכלו עובדים להיכנס מהרשות הפלשתינית לישראל לתקופה של חודשיים ורק במצב בו הוכן על ידי הקבלן עבורם מקום לינה מסודר. 

10:10 – אתר אינטרנט של פיקוד העורף מציע הנחיות שונות לתקופת הקורונה: https://info.oref.org.il

10:00 – בהמשך להודעת ממשלת ישראל בעניין הקלות בתשלום חשבונות מים על רקע משבר הקורונה, להלן הנחיות הרשות הממשלתית למים ולביוב בנושא: https://katzr.net/cf7663

09:00 – עדכונים על פעילות אגף רשם הקבלנים במשרד השיכון בימים אלה:

1. קבלנים שיבקשו להוציא לחל״ת עובדים אחראים הרשומים ברישיון, יכולים לפנות לרשם הקבלנים דרך המייל. הבקשות יאושרו מבלי לפגוע בתוקף הרישיון.
2. לא מתקיימות ועדות אך ניתן להמשיך ולהגיש חומרים דרך ערוצי המייל הרגילים שמונגשים באתר רשם הקבלנים. בשלב זה, במתכונת החירום, העבודה הינה חלקית ויטופלו רק בקשות שנוגעות לעניינים פרוצדוראלים כגון החלפה מקבלן יחיד לחברה.
3. חברי התאחדות יכולים העביר פניות דחופות בפניה אל רונן בוקר האחראי בהתאחדות על התחום.

18.3.20

18:00 – סגן נשיא ההתאחדות ויו"ר אגף כלכלה וכוח אדם, יהודה כתב מסר: לעניין שעור הריבית שמותר למוסדות פיננסים בשוק המשני לגבות, רצ"ב סקירתו המקצועית של זיו לזר כלכלן האגף. מגבלות על מלווים בגביית ריבית: תיקון החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות קובע כי הריבית מקס.ימלית שמותר לגבות עומד על ריבית בנק ישראל + 15%. על הלוואה קצרת מועד שיש להחזירה תוך מקסימום 3 חודשים, החוק מאפשר ריבית הלוואה של ריבית בנק ישראל + 20%. ריבית פיגורים מוגבלת גם היא לריבית בנק ישראל + (ריבית ההלוואה כפול 1.2). כלומר מקסימום 18%. הוראה זו חלה על כל מלווה ולקוח מ"חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז – 2017":

16:30 – אנו שבים ומביאים לכם את הוראות ההלנה לעובדים פלשתינים בתקופת הסגר על יו"ש:

https://katzr.net/0e5c40

13:30 – שר הפנים, אריה דרעי, הודיע היום (יום ד׳) כי נוכח המצב וכדי להקל על ענף הבניין, החליט לדחות את מועד תשלום דמי ההיתר והאגרה השנתית בענף הבניין עבור חודשים מרץ ואפריל 2020 עד לתאריך 26.4.2020. יתר סוגי התשלומים ישולמו במועדם.

12:30 – חברת החשמל תמשיך לחבר לקוחות חדשים ויצרנים פרטיים. החל מהיום, יום רביעי 17.3.20, חברת החשמל תעבור לעבודה במתכונת מצומצמת על רקע הנחיות משרד הבריאות יחד עם זאת, על מנת שלא לפגוע בצרכי הלקוחות החליט מנכ"ל החברה, עופר בלוך להמשיך בחיבור לקוחות חדשים ויצרני חשמל פרטיים ובראשם יצרני pv. ההחלטה להמשיך את תכניות הפיתוח ולא לעכב חיבורים לרשת באה במטרה להוות עוגן של יציבות והמשכיות ליזמים וללקוחות שתלויים בחברת החשמל.

12:00 – שאלות ותשובות לקבלנים שנתקלים בבעיות במעבר עובדים לישראל במעברים מיו"ש:

במעבר קלנדיה ישנה בעיה נקודתית. מי מהעובדים שאמור להיכנס לעבודה באיזור ירושלים יאלץ להמתין. קצין מהמנהל האזרחי צפוי להגיע ולהסדיר את הנושא. עובד שאמור להיכנס לעבודה באיזור המרכז ותל אביב, מומלץ שיצא לכיוון מחסום חשמונאים.

לגבי המעברים: קלקליה, תרקומיה, נעלין ג'למה ומנהלת המעברים יש לפנות בטלפון 4943*:

יש בעיה  מערכתית במעברים. הנושא מטופל על ידי ההתאחדות בשעות האחרונות.

הנה שאלות ותשובות בנושא זה:

  1. האם יש הנחיות ביטחון לגבי מקומות הלינה? תשובה: הקבלן או מי מטעמו יהיה "נאמן בטחון" שתפקידו לדעת היכן נמצאים העובדים  כל הזמן ולוודא שאינם מסתובבים במקומות ציבוריים.
  1. בטופס הדיווח מדווחים גם על עובדי קבלני משנה? תשובה לא. מדווחים רק על פועלים ישירים.
  2. עובד שמחליט לחזור לביתו אחרי מס' ימים, האם יש לדווח על כך למישהו? תשובה: אין צורך לדווח על עובד ששב לביתו. אולם לא תותר כניסתו אחר כך.
  3. מבקש הבהרה בבקשה בעניין הנפקת אישורים כתובים לקבלנים שחוששים שיעצרו בדרך לאתרים או בעתרים עצמם ע״י שוטרים או חיילים. תבדקו את הסוגיה ושלחו לנו עדכון מוסמך שניתן יהיה לשלוח. תשובה: אין צורך באישור כתוב. למשטרה מערכת on line הבודקת את היתר הלינה

17.3.20

16:36 – תותר כניסת פועלים גם מעל גיל 50 בענף הבנייה (למעט איזור בית לחם) ובתנאי שיש להם אישור עבודה.

15:30 – לבקשת ההתאחדות ניתנה החלטה של הנהלת חברת חשמל כי החברה ממשיכה לעבוד כרגיל על כל המשמעויות: קבלת קהל, חיבורים ואישורים.

00:30 – ההחלטות נוספות שהתקבלו הלילה כוללת הכרה בענף הבניה כענף חיוני למשק שבו לא יהיה צורך להפחית את מספר העובדים ל-30%. הכלל יחול גם על מפעלים חיוניים לענף הבניה כמו מחצבות, מפעלי בטון, מפעלי חומרי בניה אחרים ומפעלי מוצרי בניה. ההחלטה התקבלה בתיאום עם צה"ל, מתפ"ש, מל"ל ושב"כ, ובהתייעצות עם שרת הבינוי והשיכון, ד״ר יפעת שאשא ביטון, ואושרו על ידי ראש הממשלה. המשך הצעדים מותנה בהערכת מצב שוטפת, בהינתן החמרה בהגבלות על המשק הישראלי יתקיימו התאמות נוספות גם כלפי הרש״פ. ההתאחדות מודה בשם חבריה והציבור בישראל לשרים ולצוותיהם על העבודה המאומצת.

00:10 – ענף הבניה ימשיך לפעול במלואו ועובדים בענף הבניה והתשתיות מהרשות הפלשתינית יוכלו להמשיך לעבוד בתוך תחומי הקו הירוק. בתום התייעצות עם גורמי בטחון ומשרד הבינוי והשיכון, ובהתאם להערכת המצב הכללית בישראל, אישר שר הביטחון, כי ביהודה ושומרון: תותר כניסתם של פועלים וסוחרים פלסטינים רק לסקטורים חיוניים למשק, בתחומים הבאים: בריאות, חקלאות, סיעוד, ובניין. החלטה זו היא תוצאה של עבודת מטה רחבה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ מול הממשלה. יודגש, כי מדובר רק בעובדים המחזיקים באישור ביטחוני מטעם שירות הביטחון הכללי. יש לציין שיימשך הסגר על מרחב העיר בית לחם. נמשך איסור כניסת ישראלים לשטחי A ו-B, למעט מקרים חריגים באישור פרטני. רצועת עזה: נמשך הסגר עד להודעה חדשה. מעבר הסחורות כרם שלום ימשיך לעבוד כבשגרה. הצעדים ייכנסו לתוקפם החל מיום ד׳, 18 במארס 2020, כ׳ באדר תש״פ.

15.3.20

12:31 – הודעת הבהרה חשובה: כרגע אין שינוי בהתנהלות מול העובדים הפלשתינאים. מי שיש לו היתרי לינה – יכול להישאר ללון בארץ. ומי שאין לו היתרי לינה – חוזר לביתו בסוף יום העבודה. במקביל, מתבצעת עבודת מטה מול הממשלה על מנת להיערך להלנת כלל העובדים הפלשתינאים בעלי היתרי העבודה. בשלב זה, אין להגיש בקשות להיתרי לינה למת"ש ואנו מבקשים שוב ממי שטרם מילא – למלא את טופס המידע המצ"ב על מנת שנוכל להיערך: https://lp.vp4.me/myo7

12:40 – בהמשך לשאלות שהועלו בנושא מחסומים וכניסת עובדים אז נכון לשעה זו אין החלטה על הטלת סגר על יהודה ושומרון. עובדים תושבי בית לחם (מעבר רחל), בית סחור ובית ג'אלה – מנועים מיציאה לעבודה בישראל ולא יוכלו להכנס גם ממעברים אחרים. עובדים מעל 50 מנועים מיציאה לעבודה. מעבר מחברון לירושלים יתבצע דרך מעברים: ל"ה- ג'בעה,  הזיתים ותרקומיה. עובדים מברטעה – נכנסים כרגיל.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות