הכירו את קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבניה והקהילה - בוני הארץ : בוני הארץ
הכירו את קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבניה והקהילה

מידע אודות קרן המלגות ופעילותה

קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה הינה עמותה ללא מטרת רווח שהוקמה על ידי התאחדות בוני הארץ בשנת 2002 והציבה לעצמה שתי מטרות עיקריות:

  1. סיוע בשילוב אנשים רבים ככל הניתן בענף הבניה והתשתיות בישראל בעיקר באמצעות הענקת מלגות לסטודנטים המעוניינים לרכוש הכשרה מקצועית והשכלה בתחום ענף הבניה והתשתיות, על כל ענפיו ומקצועותיו.
  2. להעמיק את מעורבותם של הקבלנים ובוני הארץ בחיי הקהילה ולסייע באמצעים שונים, לרבות על ידי הענקת תרומות לגופים ועמותות הדואגות לרווחת האוכלוסיות החלשות בישראל.

מטרת המלגות:

מידי שנה מחלקת הקרן מלגות לסטודנטים, במטרה לסייע להם ברכישת השכלה מקצועית בענפי הבניה והתשתיות על כל מקצועותיהם, בכל מוסד מוכר ומוסמך בהכשרה מקצועית על מנת להשקיע ולפתח את דור העתיד של הענף.

עפ"י החלטת האסיפה הכללית של הקרן חלוקת המלגות לסטודנטים הינה על פי הקריטריונים הבאים:

  • הכשרות ולימודים במקצועות הבנייה והתשתיות השונים.
  • הכשרות ולימודים במקצועות נסמכים לענף (הנדסת בניין, אדריכלות, עיצוב פנים וכיוצא באלה).
  • קריטריונים מגדריים וסוציו-אקונומים.
  • תמיכה ותרומת הסטודנטים מקבלי המלגה לפרט ולקהילה.

להגשת בקשה למלגה 2018

מטרת התרומות לקהילה:

מידי שנה מחלקת הקרן תרומות לעמותות מוסדרות הפועלות לרווחת האוכלוסיות החלשות בישראל כאשר עפ"י החלטת האסיפה הכללית של הקרן התרומה מנותבת לטובת פרויקט ייעודי.

כללים לחלוקת המלגות:

המלגות תחולקנה ע"י העמותה פעם אחת בכל שנה קלנדרית, כאשר תחילת איסוף הבקשות יבוצע לקראת חודש אוקטובר באותה שנה. הגופים הזכאים להציע מועמדים לקבלת מלגה או תרומה הינם כדלקמן:

  • הארגונים המקומיים של הקבלנים והבונים החברים בהתאחדות בוני הארץ.
  • חברות הבניה החברות בהתאחדות בוני הארץ.
  • כל מוסד מוכר ומוסמך בהכשרה מקצועית בענפי הבניה והתשתיות על כל מקצועותיהם.

 

יחד נמשיך לבנות את פיתוח ההון האנושי של ענף הבנייה בישראל ונסייע לאוכלוסיות החדשות בישראל

שינוי גודל גופנים
ניגודיות