ההתאחדות פעלה ושבס-כחלון יימשך ויתרום לתוספת פתרונות דיור למשקי בית גם אחרי ינואר - בוני הארץ : בוני הארץ
ההתאחדות פעלה ושבס-כחלון יימשך ויתרום לתוספת פתרונות דיור למשקי בית גם אחרי ינואר

לאורך השנים, מאז נקבע בפעם הראשונה "תוספת שבס" המאפשרת להוסיף יחידות דיור למשק, תמכה ההתאחדות בקיומה. עם השנים פעלה ההתאחדות מול הרגולטורים והציבור כדי להסביר את חשיבות התפיסה שמובילה את התוספת הזו לדירות במשק. כתוצאה מכך, עם כנון הממשלה הקודמת, קיבל שר האוצר, משה כחלון, החלטה על הרחבתה. עם פיזור הכנסת והליכה לבחירות נולד חשש כי תוספת שבס-כחלון תבוטל. אך ההתאחדות, יחד עם הצוותים המקצועיים בגופי ציבור ובממשלה, פעלו למניעת ביטולה בהצלחה. הנה מכתבה של סגנית מנכ"לית מינהל התכנון לרגולציה, שקובע את המשך קיום "שבס-כחלון".

 

 

לכבוד
יו"ר של ועדות מקומיות
מהנדסי ועדות מקומיות
שלום רב,

הנדון: סעיף 83 לחו"י הכנסת והוראות שעה

לאור פיזורה של הכנסת ה-99 אבקש לעדכנכם כי סעיף 38 לחו"י הכנסת חל כך שהוראות השעה הקבועות להלן שאמורות היו לפקוע בתאריך 3.1.2020 הוארכו בשל פיזור הכנסת ויעמדו בתוקפן עד תום 3 חודשים מעת כינונה של הכנסת ה-23.

  1. סעיף 151 (ב3) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 מאפשר, בין היתר, מתן הקלה לעניין תוספת שטחי בניה עד 20% בתנאים שנקבעו בסעיף האמור.
  2. תקנה 2 (9) (ד) לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב – 2002,לפיה ניתן לאשר הקלה לתוספת יח"ד בשיעור העולה על 20% אך לא יותר מ-30% בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנה האמורה.

 

בכבוד רב,

רות שורץ חנוך
סגנית מנכ"לית מינהל התכנון לרגולציה

 

העתק:
דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון
עו"ד דרור לוינגר, לשכה משפטית

 

לקריאת המכתב לחץ כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות